Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα ονόματα της νέας διοίκησης του ΕΑΚ Κέρκυρας


Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.
Όλη η αθλητική οικογένεια καλείται να στηρίξει και   βοηθήσει την νέα επιτροπή.

Η Απόφαση
Με την υπ' αριθμ. 76056/Η/2012 (ΦΕΚ2091/Β) απόφαση
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννη Ιω−
αννίδη, αποφασίζουμε:
Ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του ΕΘΝΙ−
ΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ως εξής:
1. ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, Α.Δ.Τ.:ΑΗ 757619,
Επάγγελμα: ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ως Πρόεδρος.
2. ΣΟΥΕΡΕΦ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Α.Δ.Τ.:ΑΑ 395883,
Επάγγελμα: ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ως Αντιπρόεδρος.
3. ΜΗΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ, Α.Δ.Τ.:ΑΗ
258974, Επάγγελμα: ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ, ως Γραμματέας.
4. ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.Δ.Τ.: ΑΕ
294333, Επάγγελμα: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ, ως Ταμίας.
5. ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ, Α.Δ.Τ.:ΑΙ
273815, Επάγγελμα: ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ως Έφορος.
6. ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ,
Α.Δ.Τ.:ΑΖ 256735, Επάγγελμα: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟ−
ΔΟΜΟΣ, ως Μέλος.
7. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Α.Δ.Τ.:ΑΑ
395133, Επάγγελμα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
ως Μέλος.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής Διοίκησης είναι
διετής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: