Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Για μια Περιφερειακή Πολιτική για τον Αθλητισμό


PDF Εκτύπωση E-mailShare

alt*Του Ονούφριου Παυλογιάννη

Ένα από τα ενδιαφέροντα γεγονότα που προκάλεσε η τελευταία εκλογική περίοδος είναι ότι εξαιτίας της αθλητικής επικαιρότητας αλλά και των καταγεγραμμένων προβλημάτων έφερε, έστω και μερικώς, τον αθλητισμό και την άσκηση των πολιτών στο προσκήνιο του πολιτικού διαλόγου και ανέδειξε την αναγκαιότητα του σε επίπεδο κοινωνικής λειτουργίας. Μειονέκτημα στη διεξαγωγή αυτού του διαλόγου αποτέλεσε η εστίαση των συμμετεχόντων μόνο σε εκφάνσεις, προφανώς δημοφιλείς, της αθλητικής πραγματικότητας και η εμμονή στην «εύκολη» και ξεπερασμένη πρόταση της διοργάνωσης αγωνιστικών εκδηλώσεων. Απλοϊκά θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος ότι αν η πρόοδος του αθλητικού συστήματος ήταν θέμα προκήρυξης νέων αγώνων, τοπικών ή περιφερειακών, τότε το πρόβλημα θα είχε αντιμετωπιστεί ήδη και εύκολα.

Είναι προφανές ότι το ζήτημα της αθλητικής ανάπτυξης είναι σύνθετο, έχει πολλές παραμέτρους και κατά συνέπεια η διαχείριση του απαιτεί τη συμβολή των ειδικοτήτων της αθλητικής επιστήμης. Όπως είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι στις δομές της πρώτης αιρετής «Περιφέρειας» προβλέπονται τα πεδία που θα αποτελέσουν το χώρο για την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας περιφερειακής αθλητικής πολιτικής, σχεδιασμένης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ιδιαίτερες ανάγκες των Ιονίων Νήσων. Μια τέτοια πολιτική πρέπει να αφορά ισόρροπα σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας και να μην περιορίζεται μόνο στις καθαρά αγωνιστικές δραστηριότητες αλλά να περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις του αθλητικού και του γυμναστικού φαινομένου.

Πιο αναλυτικά διαφαίνεται η ανάγκη του καθορισμού και της εφαρμογής μιας περιφερειακής αθλητικής πολιτικής, η οποία θα προβάλει την άποψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί συστατικό μέρος του επτανησιακού πολιτισμού και παράλληλα ότι αποτελεί κοινωνικό, οικονομικό, υγιεινό και παιδαγωγικό μέσο ανεκτίμητης αξίας. Η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο θα είναι καινοτόμος για τον ελληνικό χώρο και ασφαλώς θα επιφέρει αξιοσημείωτες συνέπειες. Θα συνοδευτεί από πολιτιστικά δημιουργήματα, γεγονός που θα προκαλέσει αξιόλογη πολιτισμική και επιστημονική κίνηση στην τοπική κοινωνία. Θα αποδειχθεί ο παιδαγωγικός ρόλος του αθλητισμού, θα επιδιωχθεί η επιστημονική του θωράκιση και θα διαμορφωθεί έτσι ένα πλαίσιο προαγωγής της αθλητικής συνείδησης των ατόμων και κατά συνέπεια αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της αθλητικής παθογένειας. Θα συνδυαστεί με ένα αιτούμενο με καθολική αποδοχή, την «υγεία για όλους». Θα αποτελέσει, παράλληλα, μια επαναστατική κοινωνική παρέμβαση που θα δώσει πνοή και όραμα στο δικαίωμα της άθλησης σε ανθρώπους που για διαφορετικούς λόγους δεν μπορούν ή δε θέλουν να ακολουθήσουν την οργανωμένη άσκηση. Θα σηματοδοτήσει, τέλος, σημαντικές διεργασίες στο χώρο της περιφερειακής οικονομίας, δεδομένου ότι είναι βέβαιο πως η συγκεκριμένη πολιτική θα συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Μια τέτοια περιφερειακή αθλητική πολιτική που στη συνέχεια μπορεί να προσαρμοστεί στα αθλητικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των νησιών, στις τοπικές συνθήκες και στις απαιτήσεις των καιρών και των κοινωνιών είναι δυνατόν να περιέχει τα ακόλουθα:
- Την οργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων που θα απευθύνονται σε αθλητές, επιστήμονες του αθλητισμού, σε ανθρώπους του αθλητισμού, σε γονείς αθλητών, σε μαθητές, σε εκπαιδευτικούς, στους πολίτες γενικότερα.
- Την εκπόνηση και την προώθηση προγραμμάτων αθλητικής παιδείας σε επίπεδο περιφέρειας και νομών και σε συνεργασία με τους αθλητικούς και τους εκπαιδευτικούς φορείς.
- Τη διοργάνωση αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων με κύριο θέμα την ανάδειξη της σχέσης του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής με τον πολιτισμό της περιφέρειας, με την τοπική ιστορία, με την ιστορία αθλημάτων, ομάδων και προσώπων.
- Την ενθάρρυνση και την ενίσχυση της συγγραφής εγχειριδίων τοπικής αθλητικής ιστορίας, της έκδοσης αθλητικών περιοδικών και της ερευνητικής δραστηριότητας γύρω από τον αθλητισμό της περιφέρειας.
- Την ανάπτυξη συνεργασιών για τη διαμόρφωση ειδικών συνθηκών στα όρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αθλητικών σωματείων, τέτοιων ώστε να ευνοείται και να διευκολύνεται η άσκηση όλων αυτών που επιθυμούν να γυμνάζονται για λόγους υγείας, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.
- Τη δρομολόγηση ίδρυσης αθλητικών μουσείων, αθλητικών βιβλιοθηκών και αθλητικών ερευνητικών κέντρων με κοινό θέμα την πολύπλευρη αθλητική φαινομενολογία και με στόχο την καταγραφή και την ανάδειξη αρχειακού υλικού, εκθεμάτων και τεκμηρίων συναφών με την αθλητική θεματολογία.
- Την προβολή και την προστασία αθλημάτων, όπως είναι το κρίκετ στην Κέρκυρα, που καλλιεργούνται αποκλειστικά στο χώρο της Περιφέρειας μας και παράλληλα αποτελούν συστατικό στοιχείο του επτανησιακού πολιτισμού.
- Την κατασκευή αθλητικών υποδομών, προσαρμοσμένων στην τοπική αθλητική παράδοση και τεκμηριωμένων μέσα από την επιστημονική μελέτη και τη λαϊκή αποδοχή που θα έχουν σαφέστατα κοινωνικό χαρακτήρα και θα είναι ανοικτά σε όλους τους συλλόγους και σε όλους τους πολίτες.
- Και βέβαια την ανάπτυξη και τη διεύρυνση των αγωνιστικών εκδηλώσεων σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και τη στήριξη αθλητικών συλλόγων που επιδεικνύουν τεκμηριωμένα αξιοσημείωτη αθλητική και κοινωνική δράση.

Ας σημειωθεί, καταληκτικά, ότι η πολιτική ανάδειξης της κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του αθλητισμού σε περιφερειακό επίπεδο, όπως διατυπώθηκε παραπάνω, θα ανανεώσει τα αθλητικά και γυμναστικά αιτήματα, θα σηματοδοτήσει τον εξανθρωπισμό της αθλητικής ζωής, θα δημιουργήσει συνθήκες για την εμφάνιση ενός εναλλακτικού, αθλητικού τουρισμού και κυρίως θα αναδείξει ον αθλητισμό σε αναπτυξιακό παράγοντα της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή όλων αυτών είναι η συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων που θα εγγυώνται την ποιότητα και την εγκυρότητα των δράσεων.

*Είναι Δρ. Ιστορίας του Αθλητισμού και Αντιπρόεδρος του ΕΑΚ Κέρκυρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: