Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Ανασκόπηση των αγώνων του γκρουπ των αλμάτων του ΚΓΣ 2015


        ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (97)  Τριπλούν  13.15μ. – Μήκος 6.13μ.
1.               1η θέση στο Πανελλήνιο Νεανίδων στο τριπλούν 13.15μ.
2.               1η θέση στο Πανελλήνιο Νεανίδων στο άλμα σε μήκος 6.04μ.
3.               1η θέση στο Πανελλήνιο Νέων Γυναικών  στο τριπλούν 12.71μ.
4.               3η   θέση στο Πανελλήνιο Νέων Γυναικών  στο  μήκος 5.81μ.
5.               4η   θέση στο Πανελλήνιο Γυναικών  στο τριπλούν 12.71μ.
6.               4η   θέση στο Πανελλήνιο Γυναικών  στον κλειστό στο τριπλούν 12.58μ.
7.               1η θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Λυκείων στο  τριπλούν 12.93μ. ΝΠΡ
8.               4η θέση στο GALA στο τριπλούν 12.87μ.
9.               Βενιζέλεια  12.94μ.
10.            Χειμωνίδεια 6.13μ.
11.            11η θέση στo Ευρωπαϊκό  πρωτάθλημα Νεανίδων στο μήκος 5.97μ.
12.             15η θέση στo Ευρωπαϊκό  πρωτάθλημα Νεανίδων στο τριπλούν 12.29μ.
       ΜΑΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΛΙΩΤΗΣ (99) Μήκος 7.30μ.
1.               1η θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Λυκείων στο μήκος 7.18μ.
2.               2 η θέση στο Πανελλήνιο Παίδων στο μήκος 6.86μ.
3.               4η θέση στο Πανελλήνιο Εφήβων  στο μήκος 7.30μ.
4.               Συμμετοχή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων (3 άκυρα )
5.               Παπαφλέσσεια 6.95μ.
6.               Χειμωνίδεια 6.83μ.
       ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (98) Τριπλούν 15.08μ. Μήκος 6.95μ.
1.           1η θέση στο Πανελλήνιο Παίδων στο άλμα τριπλούν 14.73μ.
2.           3η  θέση στο Πανελλήνιο Εφήβων στο άλμα τριπλούν 14.71μ.
3.           1η θέση β’ φάση σχολικών 15.08μ.
4.           1η θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Λυκείων 14.95μ
5.           15η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παίδων 14.75μ.
6.           4η θέση στο Πανελλήνιο Νέων Ανδρών 14.90μ.
       ΝΕΡΑΝΖΗΣ ΝΙΚΟΣ (98) Κοντάρι 4.90μ.
1.               2η θέση (μπαράζ) στο Πανελλήνιο Παίδων στο άλμα με κοντάρι 4.80μ
2.               4η θέση στο Πανελλήνιο Εφήβων στο άλμα με κοντάρι 4.80μ.
3.               1η θέση Καποδίστρεια 4.90μ.
4.               3η θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Λυκείων 4.75μ.
5.               Συμμετοχή Ελλάδα – Κύπρου Α
       ΤΣΟΝΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ
1.               3η  θέση στο Πανελλήνιο Σχολικό Λυκείων στο  άλμα με κοντάρι
ΝΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1.            5η θέση στο Πανελλήνιο Κορασίδων στο  άλμα με κοντάρι 3.20μ.

Σύνολον: 7   1ες πανελλήνιες θέσεις  – 2   2ες πανελλήνιες θέσεις – 4  3ες πανελλήνιες θέσεις (13)

Δεν υπάρχουν σχόλια: